Rekrytointiharjoittelu LiveRingillä: harjoittelijat kertovat kokemuksistaan

Minkälaista on olla rekrytointiharjoittelija LiveRingillä? Lue aikaisempien harjoittelijoiden kommentit!

LiveRingin rekrytointiharjoittelijat Aada, Anni ja Emma kertovat harjoittelustaan Liveringilla. Aada ja Emma opiskelevat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa henkilöstöjohtamista ja Anni Lapin yliopistossa johtamista. Kaikki hakeutuivat LiveRingin rekrytointiharjoitteluun, koska halusivat soveltaa opittua tietoa käytäntöön ja ura HR:n parissa kiinnosti. 

Mitä harjoitteluun on sisältynyt?

Harjoitteluun sisältyy monipuolisesti erilaisia tehtäviä, mutta rekrytointi on harjoittelun keskiössä. Harjoittelijoiden mukaan päivät ovat keskenään vaihtelevia, eikä samanlaisia työpäiviä juurikaan ole. Suurin osa työajasta käytetään kuitenkin rekrytoinnin tehtäviin. 

“Olen harjoitteluni aikana mm. kirjoittanut työilmoituksia, postannut niitä eri työnhakualustoille, kontaktoinut hakijoita soittamalla, pitänyt haastatteluja ja tehnyt päätöksiä siitä, ketä tiimiin valitaan. Harkkari pääsee siis harjoittelunsa aikana halutessaan pyörittämään koko rekryprosessia hakijakohtaisesti yksin.” – Emma

Aada ja Anni ovat Emman kanssa samoilla linjoilla. Kaikki ovat hoitaneet harjoittelun aikana kokonaisia rekrytointiprosesseja itsenäisesti. Rekrytoinnin lisäksi harjoitteluun on kuulunut monipuolisia back office-tehtäviä sekä muita tehtäviä ja projekteja. Harjoittelua mukautetaan jokaiselle sopivaksi omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Esimerkiksi Aada on saanut ottaa vastuuta sisällöntuotosta yrityksen sosiaaliseen mediaan, sillä hänellä oli jo ennen harjoittelua kokemusta markkinoinnista. 

Aada Kervinen, rekrytointiharjoittelija. Kokemuksia rekrytointiharjoittelusta.

“Pääsin aiempaa markkinointiosaamistani hyödyntäen rakentamaan LiveRingin Instagramiin uutta ilmettä ja markkinointistrategiaa. Loimme yritykselle myös Tiktokin, joten niitäkin kuvasimme silloin kun ehdimme. Employer branding on erittäin mielenkiintoista ja oli mahtavaa, että tässä harjoittelussa pääsin sitä vapaasti harjoittelemaan” – Aada

Mitä oppeja jäi harjoittelusta käteen? 

Kaikki kolme harjoittelijaa kokivat, että harjoittelu kehitti erityisesti rekrytointitaitoja, mutta se opetti myös tunnistamaan omia vahvuuksia. Harjoittelun monipuoliset työtehtävät mahdollistavat myös laajan oppimisen. Jokainen harjoittelijoista koki, että harjoittelu valmistaa erittäin hyvin toimimaan vaativammissa HR-tehtävissä. 

“Koen, että olen harkan aikana kehittynyt sekä interpersonaalisissa taidoissa että HR-ammattilaisena. Eniten olen oppinut konkreettisesti rekrytointiprosessista ja sen vaatimista toimenpiteistä. Näiden lisäksi olen oppinut tunnistamaan omia vahvuuksiani HR:ään liittyen. Uskon, että harkan tarjoamilla eväillä on hyvä ponnistaa ihan minne vaan!” – Aada

“On ollut erityisen opettavaista päästä hoitamaan rekrytointiprosesseja ensimmäisistä hakijasoitoista aina haastatteluihin ja mahdollisiin palkkauspäätöksiin asti. Koen, että sen myötä minusta on tullut entistä taitavampi ja rohkeampi vuorovaikuttaja. Lisäksi back office -tehtävät ovat kehittäneet myös tarkkuutta ja kykyä kiinnittää huomiota yksityiskohtiin.” – Anni

Mistä erityisesti pidit harjoittelussa? 

Rekrytiimin yhteisöllisyys ja harjoittelijan vaikutusmahdollisuudet nousivat esiin kaikkien harjoittelijoiden vastauksissa. Harjoittelijat kokivat, että heitä arvostettiin, mikä näkyi vastuun ja vapauden määrässä. Harjoittelijat kertovat, että heidän ideoihinsa tartuttiin ja heidän taitoihinsa uskottiin ihan ensimmäisestä työpäivästä alkaen. 

“Parasta on ehdottomasti ollut tekemisen meininki. Jo ensimmäisellä viikolla pääsin haastattelemaan ja tunsin olevani arvostettu osa rekrytointitiimiä, vaikka aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä ei ollutkaan. Pidän erityisesti siitä, että vastuuta ja vapautta annetaan paljon. Tukea on kuitenkin aina saatavilla eikä ikinä ole sellainen tunne että työssä joutuu pärjäämään yksin.” – Aada

“Meillä harjoittelijaan todella luotetaan. Vastuu ja vapaus ovat työilmoituksissa aika yleisiä sanoja, ja niiden käytännön toteutus voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Kasvavan (pienen) yrityksen etuja on tietysti se, että harjoittelijalle on hänen halutessaan tarjolla isokin tontti. Erityisesti harjoittelun edetessä harkkariin luotetaan, tämän ideoita kuullaan aktiivisesti ja niitä myös toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Jokapäiväisessä toiminnassa rekrytiimissä ei tapahdu ns.”mikromanageerausta”, vaan harjoittelijan työpanoksen laatuun ja siihen, että hommat hoidetaan oikein luotetaan.” – Emma

“Parasta harjoittelussa on ollut ehdottomasti se, että olen päässyt tekemään itsenäisesti ja ammattimaisesti töitä ja minuun on luotettu ensimmäisistä viikoista lähtien. Koko LiveRingin porukka on suhtautunut minuun tasa-arvoisena työyhteisön jäsenenä ja olen saanut vastuuta niin paljon kuin olen sitä halunnut ottaa. Pienen yrityksen etuja ovatkin erityisesti matala hierarkia ja sujuva kommunikaatio, mikä on tehnyt työnteosta tehokasta.” – Anni

Kenelle suosittelette harjoittelua?

Harjoittelun aikana harkkari pääsee mukaan monenlaisiin henkilöstöalan työtehtäviin. Yhtä ainoaa muottia harjoittelussa pärjäävälle henkilölle ei ole, vaan monenlaisesta koulutuksesta ja/tai aiemmasta työkokemuksesta voi olla hyötyä. 

“Suosittelisin harjoittelua erityisesti sosiaalisille, rohkeille ja kunnianhimoisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita ihmisläheisestä ja dynaamisesta työstä HR:n kentällä.” – Anni

“Suosittelen harjoittelua kaikille, jotka ovat kiinnostuneita HR:n työtehtävistä ja haluavat oppia siihen liittyviä taitoja. Kaikista tärkeintä on oma toimeentarttuva, tavoitteellinen ja kehittymismyönteinen asenne. LiveRingilla voi todella vaikuttaa koko yrityksen suuntaan jo harkkarina. Jos siis monipuoliset tehtävät, vaikuttamismahdollisuudet ja mahtava yhteisö kiehtovat on tämä paikka sinulle.” – Aada

Rekrytoinnin vuosivaihtelu

Harjoittelun sisältö vaihtelee myös vuodenajan mukaan. Kevät on koko vuoden kiireisintä aikaa, kun kesätyörekryt ovat auki. Kesällä taas on hiljaisinta, jolloin rekrytiimissä keskitytään myös muihin osa-alueisiin, kuten rekrymarkkinointiin ja tulevan suunnitteluun. Syksyllä ja talvella rekrytoinnin ja ns.”rekryn tukitoimien” balanssi on melko tasainen. 

Harjoittelun tärkeimpänä antina nähtyä rekrytointikokemusta pääsee kuitenkin kerryttämään aina. LiveRingin toimiala, ständimyynti, on nopeatempoinen ja dynaaminen, ja se heijastuu myös rekrytoinnin tarpeisiin. Harjoittelun ajankohdasta riippumatta harkkari pääsee myös vaikuttamaan itse oman harjoittelunsa lopullisen ohjelman muodostumiseen. 

“Kun aloitin harkan, rekryssä oli päällä kesätyöhakujen kuumin vaihe ja pääsinkin hyppäämään heti vauhdilla mukaan. Hakujen loputtua oli aikaa keskittyä muihin rekryn tukitehtäviin.” – Aada  

“ Aloitin harjoittelussa alkusyksystä ja harjoittelun aikana pääsin tekemään kattavasti rekrytointia, mutta myös mukaan yrityksen kehittämiseen. Vuodenajan vaihtelut näkyivät harjoittelun aikana jonkin verran, mutta uskon oppineeni harjoittelussa aivan samanlaisia asioita kuin edeltäjänikin. Erityisesti hauskana juttuna on jäänyt mieleen myyjien joulukorttien askartelu.” -Emma